13a REUNIÓ / 13a REUNIÓN 11-01-2018


El dijous 11-01-2018 de 19:00h a 21:00h farem la 13a. reunió del grup als aularis de l'Edifici VÈRTEX de l'UPC. La localització serà a l'aula VS216.


L'ordre del dia de la reunió será:


1. Benvinguda als assistents.
2. Breu presentació de nous assistents, si s'escau.
3. Informació sobre el procés de constitució com a Associació. 
4. Presentació del treball de l'equip UPC School guanyador del 3r premi BIMtecnia 2017.5. Ponència sobre el BIM i l'obra civil, a càrrec d'Agustí Jardí, d'Apogea Virtual Building.


6. Torn obert de paraules: debat, altres qüestions i temes d'interès general.
7. Cloenda de la reunió

Es prega confirmar assistència per temes logísitics enviant un correu a gubimcat@gmail.com .

Si algú té interès en que alguna qüestió no relacionada en l'ordre del dia es tingui en compte de forma prèvia, no dubteu en fer-nos-ho saber.

Després d'uns mesos d'activitat exclusivament digital en el canal d'Slack, tornem a encetar les reunions presencials. Per aquest 2018 incorporem canvi de dia i horari, passant a ser els dijous i en horari més compacte (2h) i cap al vespre, per tal de facilitar al màxim l'assistència dels usuaris BIM.

També incorporem el format mensual, alternant les reunions oficials cada dos mesos amb els BIM Beer ( @bimbeerbcn )  , també cada dos mesos. D'aquesta forma no hi haurà excusa per accedir al punt de trobada BIM a les nostres contrades.


Fins aviat!


GuBIMCat:
Som un grup de persones entusiastes de la metodologia BIM que ens reunim de forma periòdica per a compartir informació, experiència i bones pràctiques.

Ens podeu trobar a:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El jueves 11-01-2018 de 19:00h a 21:00h haremos la 13ª. reunión del grupo en el Edificio VÈRTEX de la UPC. La localització será en la aula VS216.

El orden del día de la reunión será:

1. Bienvenida a los asistentes
2. Breve presentación de nuevos asistentes, en su caso.
3. Información sobre el proceso de constitución como Asociación. 
4. Presentación del trebajo del equipo UPC School ganador del 3r premio BIMtecnia 2017.5. Ponencia sobre el BIM y la obra civil, a cargo de Agustí Jardí, de Apogea Virtual Building.


6. Ruegos y preguntas: debate, otras cuestiones y temas de interés general.
7. Cierre de la sesión.

Se ruega confirmar asistencia por temas logísticos enviando un correo a gubimcat@gmail.com . 

Si alguien tiene interés en que alguna cuestión no relacionada en el orden del día se tenga en cuenta de forma previa, que no dude en hacernoslo saber. 

Después de unos meses de actividad exclusivamente digital en el canal de Slack, volvemos a empezar con las reuniones presenciales. Para 2018 incorporamos cambio de dia y horario, pasando a ser los jueves y en horario más compacto (2h) y a segunda hora de la tarde, para facilitar al máximo la asistencia de los usuarios BIM.

También incorporamos el formato mensual, alternando las reuniones oficiales cada dos meses con los BIM Beer ( @bimbeerbcn ) , también cada dos meses. De esta forma no habrá excusa para acceder al punto de encuentro BIM de nuestra zona.


Nos vemos pronto!

GuBIMCat:
Somos un grupo de personas entusiastas de la metodología BIM que nos reunimos periódicamente para compartir información, experiencia y buenas prácticas.

Nos podéis encontrar en:

 

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Follow us