11a REUNIÓN / 11a REUNIÓ 03-03-2017


(Versión en castellano)

El divendres 03-03-2016 a les 16:30h farem la 11a. reunió del grup als aularis del Campus Nord de la UPC. La localització serà a l'aulari A3 sala: 103. 

L'ordre del dia de la reunió será:


1. Benvinguda als assistents
2. "Entregables BIM a Noruega" - Presentació a càrrec de Maria Mestres, Arquitecta MestresWäge


- Com són els models BIM que demanen les administracions noruegues?- Es lliuren models nadius i ifc o només models ifc?- ¿Amb els models BIM es lliuren menys memòries i documentació escrita (arxius "paral·lels")?- Com s'aconsegueix la coherència als arxius "paral·lels" d'informació?
3. "Dilemes BIM 5D i com preparar amidaments BIM amb TCQ". Presentació a càrrec de M. Elena Pla, Arquitecta ITeC


- Elaborar pressupostos a partir de models IFC i nadius: Amb el que tinguem, farem.- Els amidaments BIM poden complementar el Nivell d'Informació (LOI) dels models IFC.- Existeix el botó "Make a Budget"?"
4. Torn obert de debat sobre les temàtiques exposades en les presentacions
5. Cloenda de la reunió

Es prega confirmar assistència per temes logísitics enviant un correu a gubimcat@gmail.com

Es suggereix, com material d'introducció a la temàtica, la revisió del webinar realitzat pels companys del GURV on l'ITEC va presentar el programa TCQ en la seva nova versió.
54ª Reunión del GURV: "Presentación de TCQ2000 Programa de mediciones"
Esperem conèxer a nous usuaris i retrobar-vos a molts dels qui ja ens coneixeu!
Fins divendres!


 1. Bienvenida a los asistentes 

 2. "Entregables BIM en Noruega" - Presentación a cargo de María Mestres, Arquitecta MestresWäge


 - ¿Cómo son los modelos BIM que piden las administraciones noruegas? - Se entregan modelos nativos y IFC o sólo modelos IFC? 
- ¿Con los modelos BIM se entregan menos memorias y documentación escrita (archivos "paralelos")? 
- ¿Cómo se consigue la coherencia en los archivos "paralelos" de información? 

 3. "Dilemas BIM 5D y cómo preparar mediciones BIM con TCQ". Presentación a cargo de M. Elena Pla, Arquitecta ITeC
                                   

- Elaborar presupuestos a partir de modelos IFC y nativos: Con lo que tengamos, haremos. 
- Las mediciones BIM pueden complementar el Nivel de Información (LOI) de los modelos IFC. 
- Existe el botón "Make a Budget"? " 

 4. Turno abierto de debate sobre las temáticas expuestas en las presentaciones 

 5. Clausura de la reunión 

Se ruega confirmar asistencia por temas logísticos enviando un correo a gubimcat@gmail.com

Se sugiere, como material de introducción a la temática, la revisión del webinar realizado por los compañeros del GURV donde el ITEC presentó el programa TCQ en su nueva versión. 


Esperamos conocer a nuevos usuarios y reencontraros a muchos de los que ya nos conocéis! 

Hasta el viernes!


0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *