Grup de Treball Comisió Construïm el futur

Grup de Treball - Comissió Construïm el Futur

1. Introducció: Qué és la Comissió Construïm el Futur

El Consell Assessor del Patronat de l’ITeC va crear a principis del 2015 la Comissió Construïm el Futur per debatre sobre el futur del sector de la construcció i analitzar l’ús de les tecnologies BIM i l’IDP.

La Comissió Construïm el futur (CCF) sorgeix per voluntat del Patronat de la Fundació ITeC amb l’objectiu d’aglutinar els principals agents del sector de la construcció, més enllà dels propis patrons, per tal de coordinar iniciatives de progrés del sector. En són membres les entitats públiques i privades, i persones a títol individual.

L’ITeC exerceix un paper aglutinador institucional i promotor dels treballs de la comissió,assumint les tasques de Secretariat de la comissió. En la realització d’aquestes tasques de secretariat es recolza en un grup d’experts en la temàtica concreta de treball.

La primera temàtica que aborda CCF és la Introducció a la Construcció dels nous processos col·laboratius, contemplant el cicle de vida complet, amb especial incidència en el BIM, a la Construcció, amb voluntat d’incidir tant a nivell de Catalunya, com a nivell d’Espanya, traslladant als estaments que correspongui la visió de la Comissió.

Es tindrà en compte els treballs que dugui a terme la comissió creada pel Ministerio de Fomento(esBIM) per tal d’optmitzar recursos i fer arribar les conclusions de la Comissió.

2. Organització de la Comissió Construïm el Futur

La Comissió Construïm el Futur treballa a 3 nivells. Per sobre de tot està l'Assemblea plenària, per sota están els Grups de Treball, i aquests es divideixen en Taules.

3. Implicació del GuBIMCat amb el CCF

El Grup `d'Usuaris BIM de Catalunya ha estat convidat a participar dins del Grup de Treball 3 (Tecnología) de la Comissió Construïm el Futur.

Dins d'aquest grup el GuBIMCat és responsable de la Taula 2 que estudiarà la problemática de la exportació de models BIM a IFC des de les diferents plataformes.

Podeu seguir les evolucions de l'anàlisi realitzat a Taula 2.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *