Dynamo para Revit / Dynamo per Revit

(versión en castellano)

Dins dels sistemes de programació possibles que hi ha dins de Revit està l'entorn de programació visual Dynamo.

Amb aquesta eina es fa possible augmentar la productivitat de Revit amb un llenguatge de programació relativament senzill.

La eina Dynamo és gratuïta i per tant totalment accessible per a tothom. És un llenguatge que està guanyant molts adeptes arreu del món i per tant cada vegada es troba més informació al respecte, i a més a més el llenguatge està evolucionant.

En aquest apartat del blog volem publicar scripts realitzats per membres del GuBIMCat que poden ser d'interés per a tothom, així com explicacions sobre l'ús del llenguatge.

Així es crea el Grup d'Usuaris de Dynamo de Catalunya per fomentar l'intercanvi d'informació referente a aquest aspecte del BIM.

La generació de scripts va molt lligada al fluxe de treball per al qual ha sigut previst. Així els scripts aquí publicats, alguns serán d'ús general i alguns estarán enfocats a resoldre una tasca concreta. El que si es cert és que será molt senzill anar-los modificant per l'ús particular que cadascú li vulgui donar.

Scripts realitzats per membres del GuDYNCat:

 • Cerca de las coordenadas globals d'un pilar.
 • Selecció de tots els elements del model.
 • Obtenció de tots els paràmetres d'un element.
 • Traspas de tots els paràmetres d'un element a Excel. 
 • Obtenció de tots els paràmetres de tots els elements del model

Temes d'interés:

 •  Com crear un node personalitzat i publicar-lo en un Package.Dentro de los sistemas de programación posibles dentro de Revit està el entorno de programación visual Dynamo.

Con esta herramienta se hace posible aumentar la productividad de Revit con un lenguaje de programación relativamente sencillo.

La herramienta Dynamo es gratuita y por lo tanto totalmente accesible para todo el mundo. Es un lenguaje que está ganando adeptos en todo el mundo y por lo tanto cxada vez se encuentra más información, y además el lenguaje està evolucionando.

En este apartado del blog queremos publicar scripts realizados por miembros del GuBIMCat que pueden ser de interés para todos, así como explicaciones sobre el uso del lenguaje.

Así se crea el Grupo de Usuarios de Dynamo de Catalunya para fomentar el intercambio de información referente a este aspecto del BIM


La generación de scripts va muy ligada al flujo de trabajo para el cual ha sido previsto. Así los scripts aquí publicados, alguno serán de uso general y algunos estarán muy enfocados a resolver una tarea concreta. Lo que si es cierto es que será muy sencillo irlos modificando para el uso particular que cada uno le quiera dar.

Scripts realitzados por miembros del GuDYNCat:

 • Gestionar sets de búsqueda de Navisworks
 • Obtención de las coordenadas globales de un pilar.
 • Selección de todos los elementos del modelo.
 • Obtención de todos los parámetros de un elemento.
 • Traspaso de todos los parámetros de un elemento a Excel. 
 • Obtención de todos los parámetros de todos los elementos del modelo.

Temas de interés:

 •  Cómo crear un nodo personalizado y publicarlo en un Package.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Follow us