COMO GESTIONAR LA CLASIFICACIÓN DE UN MODELO BIM / COM GESTIONAR LA CLASSIFICACIÓ D'UN MODEL BIM

(Versión en castellano)

Per a la correcta gestió d'un model BIM cal fer ús d'un sistema de classificació dels elements modelats. En el àmbit espanyol no era habitual classificar els elements constructius segons una codificació de forma general. Si que hi havia una classificació per a partides d'obra que figuren en un pressupost, o nomenclatura de materials.

El que no hi havia és la tradició de classificar els elements com fan en el món anglosaxó. Les diferents classificacions que existeixen arreu del món són:

 • Omniclass (EEUU)
 • Uniformat (EEUU)
 • Masterformat (EEUU)
 • Uniclass 2015 (UK)
 • Sfb (en les seves diferents versions danesa, sueca, noruega, holandesa)
 • etc.
Amb la generació de models BIM es fa imprescindible la classificació dels models, i inclús aquesta classificació no té perque ser única. Per tant caldrà en els diferents softwares de modelat BIM classificar els elements amb múltiples categories de forma correcta per a que al fer la exportació a IFC els paràmetres estiguin allà on calgui.

 Imatge 1: Sistema de multi-classificació en un IFC

El IFC té una classe que es ifcClassification i altres classes associades que enmagatzemen la informació corresponent a la classificació d'elements. Així la particularitat de la metadata associada al sistema de classificació és que no és un paràmetre qualsevol, sino que s'ha de mapejar a la classe ifcClassification. Això cada plataforma ho fa de forma diferent i serà imprescindible fer-ho de forma correcta, ja que la classificació dels elements acostuma a ser un dels requisits més importants que tenen els BEP's en quant a informació a contenir en un IFC.

Primer será necesari entendre una mica com estructura IFC la información dins del seu esquema (o base de dades) per entendre el perque de certes particularitats en el mapeig de variables quan fan referencia a criteris de classificació.

L'esquema d'un arxiu IFC està format per diferent parts. Una d'elles són els denominats RECURSOS. Dins d'ells hi ha una denominada "External Reference Resource". A aquesta "zona" de l'arxiu IFC és un s'enmagatzema la información necessària per a un intercanvi d'informació referent als sistemes de classificació. Dins de la classe ifcExternalReferenceResource tenim una entitat que és ifcClassificationReference que podrá contenir tant el codi de classificació així com el nom del sistema de classificació.


Imatge 2: Esquema IFC (font http://www.buildingsmart-tech.org)


No és necessari conèixer l'esquema d'un arxiu IFC per entendre el que s'explica a continuación. És suficient saber que podem enmagatzemar información referent a sistemes de classificació dels diferents objectes de l'arxiu IFC.

Serà bastant habitual que necessitem classificar els nostres objectes per diferents criteris com pot ser entitat, funció, sistema, producte, etc. Sistemes de classificació com Uniclass 2015, i Omniclass tenen diferents taules amb codificacions diferents en funció del motiu de la classificació.

Amb aquesta entrada al blog s'inicia una serie de 4 articles en els que es relatarà com crear els paràmetres de classificació dins de cada plataforma de modelat BIM per a que al exportar a IFC aquests múltiples paràmetres estiguin ben organitzats.

La següent part d'aquest article explicarà com crear paràmetres de classificació en ArchiCAD. El tercer article parlarà de AECOSIM, el quart de Revit, i el 5è de Allplan.

Pots seguir llegint la segona part


Artícle redactat per els membres del GuBIMCat: David Delgado Vendrell, Agustí Jardí Margalef, Miguel Muñoz García, Miquel Rodríguez Niendenführ,

GuBIMCat:
 Som un grup de persones entusiastes de la metodologia BIM que ens reunim de forma periòdica per a compartir informació, experiència i bones pràctiques

Ens podeu trobar a:Para la correcta gestión de un modelo BIM es necesario utilizar un sistema de clasificación de los elementos modelados. En el ámbito español no era habitual clasificar los elementos constructivos según una codificación de forma general. Si que había una clasificación para partidas de obra que figuran en un presupuesto, o nomenclatura de materiales.

Lo que no había es la tradición de clasificar los elementos como se hace en el mundo anglosajón. Las diferentes clasificaciones que existen en el mundo son:
 • Omniclass (EEUU)
 • Uniformat (EEUU)
 • Masterformat (EEUU)
 • Uniclass 2015 (UK)
 • Sfb (en sus diferentes versiones danesa, sueca, noruega, holandesa)
 • etc.
 Con la generación de modelos BIM se hace imprescindible la classificación de los modelos, e incluso esta clasificación no tiene porque ser única. Por lo tanto será necesario, en los distintos softwares de modelado BIM, clasificar los elementos con múltiples categorías de forma correcta para que al hacer la exportación a IFC los parámetres estén donde tienen que estar.

 Imagen 1: Sistema de multi-clasificación en un IFC

El IFC tiene una classe que es ifcClassification y otras clases associadas, que almacenan la información correspondiente a la clasificación de elementos. Así la particularidad de la metadata asociada al sistema de clasificación es que no es un parámetro cualquiera, sino que se tiene que mapear a la clase ifcClassification. Esto cada plataforma lo hace de forma diferente y será imprescindible hacerlo de forma correcta, ya que la clasificación de elementos acostumbra a ser uno de los requisitos más importantes que tienen los BEP's en cuanto a contenido de información del IFC.

Primero será necesario entender un poco como estructura IFC la información dentro de su esquema (o base de datos) para entender el porque de ciertas particularidades en el mapeado de variables cuando hace referencia a criterios de clasificación.


El esquema de un archivo de IFC está formado por distintas partes. Una de ellas son los denominados RECURSOS. Dentro de ella hay una denominada “External Reference Resource”. En esta “zona” del archivo IFC es donde se almacena la información necesaria para el intercambio de información referente a sistemas de clasificación. Dentro de la clase ifcExtetnalReferenceResource tenemos una entidad que es IfcClassificationReference que podrá contener tanto el código de clasificación así como el nombre del sistema de clasificación. 
Imagen 2: Esquema IFC (fuente http://www.buildingsmart-tech.org)


No es necesario conocer el esquema de un archivo IFC para entender lo que se explica continuación. Basta saber que podemos almacenar información referente a sistemas de clasificación de los distintos objetos del archivo IFC.

Será bastante habitual que necesitemos clasificar nuestros objetos por distintos criterios como puede ser entidad, función, sistema, producto, etc. Sistemas de clasificación como Uniclass 2015, y Omniclass tienen distintas tablas con codificaciones distintas en función del motivo de la clasificación.

Con esta entrada del blog se inicia una serie de 4 artículos en los que se relatará como crear parámetros de clasificación dentro de cada plataforma de modelado BIM para que al exportar a IFC estos múltiples parámetros esten bien organizados.

La siguiente parte de este artículo explicará como crear parámetros de clasificación en ArchiCAD. El tercero comentará como hacerlo en AECOSIM, el cuarto con Revit y el 5º con Allplan.

Puedes seguir leyendo la segunda parte

Artículo redactado por los miembros del GuBIMCat: David Delgado Vendrell, Agustí Jardí Margalef, Miguel Muñoz García, Miquel Rodríguez Niendenführ

GuBIMCat:
Somos un grupo de personas entusiastas de la metodología BIM que nos reunimos periódicamente para compartir información, experiencia y buenas prácticas.

Nos podéis encontrar en:


2 comentarios:

 1. Esperando la siguiente parte de este artículo para saber cómo crear parámetros de clasificación en ArchiCAD. Gracias.

  ResponderEliminar
 2. Pues ya tienes el de Archicad y Aecosim en el blog también!
  Pronto el resto

  ResponderEliminar

 

Contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *